SKOCZÓW ZA SPORTEM
Logowanie
Lp. Zgłoszenia
10 Zgłoszenie zbiorcze do gier zespołowych ID IMS Lic.doc
9 Zgłoszenie zbiorcze do dyscyplin indywidualnych ID IMS Lic.doc
8 Protokół z drużynowych zawodów lekkoatletycznych - IMS.doc
7 Przykład komunikatu wynikowego z zawodów.doc
6 Przykład - komunikatu organizacyjnego.doc
5 Protokół z drużynowych zawodów lekkoatletycznych -SPG.doc
4 Protokół sędziowski - LA.doc
3 KOSZTY SĘDZIOWSKIE - formularz..doc
2 KOSZTY PODRÓŻY I DIET - formularz.doc
1 IMS - 4-bój LA.doc